نرم افزار کلینیک

معرفي نرم افزار تحت وب مديريت درمان

اين شرکت با توجه به نياز جامعه پزشکي کشور به مديريت و کنترل اطلاعات در فرآيند ارائه خدمات پزشکي از راه دور ، توليد مجموعه نرم افزار مربوطه را بصورت تحت وب انجام داده و در اين راه با بکارگيري پرسنل مجرب و متخصص در زمينه هاي درماني توانسته علاوه بر تامين انتظارات ، موجبات رضايت مشتريان را فراهم سازد . سيستمهاي تحت وب مربوطه عبارتند از :

سيستم مديريت تحت وب کلينيک و پاراکلينيک

سيستم مديريت اطلاعات مراکز و کلينيک هاي جراحي

سيستم مديريت مراکز راديولوژي ، سونوگرافي و ماموگرافي

سيستم مديريت اطلاعات مراکز مشاوره قبل از ازدواج و تالاسمي

نرم افزار مدیریت درمان و خدمات پزشکی,نرم افزار سازان سپاهان
زير سيستم هاي نرم افزار

سيستم مديريت کلينيک و پاراکلينيک :
نرم افزار با هدف مديريت کليه فرآيندهاي موجود در مراکز درمانگاهي و کلينيکي طراحي و ارائه گرديده است . از ويژگي هاي شاخص اين نرم افزار مي توان به زيبائي ، کاربري آسان ، سرعت بالا ، پشتيباني به موقع و تحت وب بودن اشاره نمود که شامل زير سيستمهاي تشکيل پرونده ، نوبت دهي ، پذيرش ، صندوق ، پاسخ دهي و کارتابل پزشکان مي باشد.

برخي امکانات و قابليت ها :

قابليت تشکيل پرونده و ثبت مراجعات بيماران سرپايي

قابليت تعريف سرويس هاي مختلف با تعرفه هاي سازمانهاي بيمه گر

قابليت نوبت دهي بيماران براي هر پزشک و انتقال نوبت در صورت لزوم

قابليت ثبت پرداختها و برگشتي هاي مالي و صدور فيش مربوط به بيمار و مرکز

قابليت ارائه گزارشات مالي فيش هاي دريافتي ، برگشتي ، تخفيف دار و رايگان

قابليت ارائه گزارشات کارکرد پزشکان و پرسنل مجري سرويس ها

قابليت ارائه گزارشات مورد نياز سازمان هاي مختلف

ويژگي هاي خاص :

صدور سند افتتاحيه در کمترين زمان ممکن

ثبت فيش بانکي واريزي صندوقدار به بانک

ارائه گزارش کاري مختلف براساس پزشکان و سازمان هاي مختلف

مديريت زمان مراجعه بيماران به پزشک جهت کاهش ازدحام


نرم افزار مدیریت درمان و خدمات پزشکی,نرم افزار سازان سپاهان

سيستم مديريت اطلاعات مراکز و کلينيک هاي جراحي :
محصولي با قابليت مديريت کليه فرآيندهاي موجود در مراکز و کلينيک هاي جراحي شامل زيرسيستم هاي :

۱- پذيرش و نوبت دهي بيماران

۲- مدارک پزشکي و بايگاني

۳- حسابداري درآمد ، ترخيص و صندوق

برخي امکانات و قابليت ها :

قابليت محاسبه خودکار حق العمل ، هزينه بيهوشي و هزينه اتاق عمل

قابليت ارائه انواع گزارشها و ليستهاي مورد تاييد سازمانهاي بيمه گر

قابليت طراحي و چاپ انواع فرمهاي پذيرش و تسويه حساب بيمار

قابليت ارائه انواع گزارشهاي آماري از پزشکان و بيماران

قابليت ارائه ليست کارکرد پزشکان

امکان تعريف انواع پذيرش (اتاق عمل ، اورژانس و اعمال سرپايي)

قابليت تعريف کليه اعمال جراحي

قابليت تعريف پزشکان جراح و معروف

قابليت تعريف سازمانهاي بيمه گر

قابليت تعريف انواع سرويس هاي مرکز

امکان تشکيل پرونده پزشکي براي بيمار


نرم افزار مدیریت درمان و خدمات پزشکی,نرم افزار سازان سپاهان

سيستم مديريت مراکز راديولوژي ، سونوگرافي و ماموگرافي :
محصولي با قابليت مديريت کليه فرآيندهاي موجود در مراکز راديولوژي ، سونوگرافي ، ماموگرافي ، اکو ، تست ورزش ، سي تي اسکن و MRI

برخي امکانات و قابليت ها :

مديريت و کنترل تمامي مراحل ارائه خدمات مرکز

امکان تعريف انواع بيمه ها بون محدوديت

تعريف انواع خدمات قابل ارائه در مرکز

امکان تعريف مبالغ سهم بيمار و سازمان

امکان اختصاص کد بين المللي جهت سرويس ها

قابليت تعريف قالب پاسخ هاي از پيش تعريف شده

امکان تشکيل پرونده پزشکي براي بيمار

امکان پذيرش بيماران در ليست بيماران روز

امکان ثبت هزينه هاي خدمات مرکز

قابليت ارائه گزارش کارکرد پزشکان مرکز

تعريف کاربران و تعيين سطح دسترسي هر کاربر

قابليت و نمايش وضعيت بدهکاري و بستانکاري بيمار

محاسبه هزينه خدمات بر اساس قوانين بيمه ها و مرکز

قابليت ارائه ليست و ديسکت جهت کليه سازمانهاي بيمه گر

ارائه آمارها و گزارشات متنوع از بيماران و خدمات مرکز

ارائه گزارش فيلمهاي مصرف شده و خراب شده

ارئه ليست صندوقدارن و کليه دريافت و پرداختها

ارائه ليست بدهکاران و بستانکاران


نرم افزار مدیریت درمان و خدمات پزشکی,نرم افزار سازان سپاهان

سيستم مديريت اطلاعات مراکز مشاوره قبل از ازدواج و تالاسمي :
نرم افزار با هدف مديريت کليه فرآيندهاي موجود در مراکز مشاوره قبل از ازدواج و تالاسمي طراحي و ارائه گرديده است . از ويژگي شاخص اين نرم افزار مي توان به کاربري آسان ، اطمينان بالا ، پشتيباني به موقع و تحت شبکه بودن اشاره نمود .

برخي امکانات و قابليت ها :

قابليت تشکيل پرونده ، پذيرش و ثبت اطلاعات کامل زوج ها

قابليت ثبت نتايج آزمايش خون مربوط به هر فرد به تفکيک دفعات آزمايش

قابليت ثبت نتايج آزمايش اعتياد براي هر فرد

قابليت ثبت اطلاعات مربوط به کلاس آموزشي براي هر فرد

امکان صدور و چاپ مجوز ازدواج

امکان صدور و چاپ مجوز عدم اعتياد

امکان تنظيم برگه هاي چاپي مجوز عدم اعتياد و ازدواج توسط کاربر

قابليت ارائه انواع گزارشات متنوع

قابليت گزارش دهي افراد داراي ۸۰ < MCV يا ۲۷ < MCH

امکان ارائه گزارش متوسط آزمايشات در جمعيت مورد نظر

امکان ارائه گزارش کلي از آزمايشات


نرم افزار مدیریت درمان و خدمات پزشکی,نرم افزار سازان سپاهان
برخی از امکانات نرم افزار تحت وب کلینیک و درمانگاه تخصصی

امکانات بخش عمومی نرم افزار:
امکان ارائه گزارشات بصورت فایل Excel ، PDF ، HTML

آخرین تکنولوژی نرم افزارهای تحت وب (صفحات بدون Refresh)

امکان گزارشگیری پویا بصورت پارامتریک (Report Generator)

امکان کنترل سطوح دسترسی به اطلاعات توسط مدیر سیستم

قابلیت WebBase (تحت وب) بر روی بستر اینترنت و اینترانت

مستقل از سیستم عامل و نصب نرم افزار

پشتیبانی سریع نرم افزار از طریق اینترنت

دسترسی به اطلاعات کلیه مراکز درمانی مرتبط

کنترل کلیه پرسنل مراکز مختلف در محل مرکز اصلی

نرم افزار مدیریت درمان و خدمات پزشکی,نرم افزار سازان سپاهان

امکانات بخش فنی نرم افزار:
الف : اطلاعات پایه

 • تعریف واحدها و سرویسهای درمانی
 • تعریف سازمانهای بیمه گر
 • تعریف استثنائات بیمه و سرویس هر سازمان بیمه گر
 • تعریف تخصص و اطلاعات پزشکان
 • تعریف شیفتهای کاری و تقویم حضور پزشکان جهت نوبت دهی
 • تعریف بانکها و حسابهای مربوطه جهت دریافتی صتدوق
 • تعریف تشخیص بیماریها و پاسخهای آماده جهت پاسخ نسخه به پزشکان

ب : عملیات اصلی

 • تشکیل پرونده بیمار ، پرسنل و پزشکان
 • پذیرش بیماران ، ثبت نسخ و خدمات مورد نیاز آنها
 • نوبت دهی بیماران بصورت تلفنی یا حضوری براساس تقویم پزشکان
 • ثبت اطلاعات صندوق شامل دریافتی ، برگشتی ، تخفیف
 • مشخص نمودن وضعیت بدهکاری و بستانکاری بیماران و پزشکان
 • انجام پاسخ دهی به پزشک ارجاع کننده مربوط به نسخ بیماران
 • ثبت و نمایش سوابق بیمار جهت پزشکان بصورت صفحه به صفحه
 • کارتابل روزانه لحظه ای چهت مشخص نمودن بیماران درحال انتظار ویا در حال سرویس جهت هر پزشک
 • کارتابل روزانه لحظه ای جهت مشخص نمودن وضعیت پرداختی ، برگشتی و بدهی بیماران جهت هر پزشک
 • امکان چک کردن وضعیت حساب مراکز از راه دور جهت هر پزشک (اینترنتی)
 • امکان بررسی سوابق بیماران مراکز از راه دور جهت هر پزشک (اینترنتی)
 • امکان بررسی نوبتهای داده شده از راه دور جهت هر پزشک (اینترنتی)
 • امکان دریافت نوبت بیماران از راه دور (اینترنتی)
 • امکان بررسی حسابهای مراکز مختلف از راه دور توسط مدیر سیستم (اینترنتی)
 • تجمیع اطلاعات صندوق و حسابهای کلیه مراکز در محل مرکز اصلی

رديف شركت طرف قرارداد
۱ کلینیک و پاراکلینیک دکتر فرخانی
۲ مركز مشاوره و خدمات روانشناختي آبان
۳ فیزیوتراپی کوثر
۴ رادیولوژی و سونوگرافی گلدیس
۵ رادیولوژی و سونوگرافی آرین
۶ رادیولوژی و سونوگرافی پارس
۷ رادیولوژی و سونوگرافی شیخی