مستند سازی مناقصات


همانگونه که مستحضرید معاملات هم از دیدگاه ارزش و اهمیت اقتصادی و هم از دیدگاه تاثیری که در جابجایی منابع عمومی در اقتصاد دارند از اهمیت بالایی در نظام کشور برخوردار می باشند و تلاش دولت ها در جهت کوچک شدن و خصوصی سازی ، هر ساله موجب افزایش تعدادی و ریالی معاملات می گردد .لذا دلایلی از جمله عدم شفافیت فرآیند برگزاری معاملات ، تعدد مقررات ، سلب امکان نظارت پذیری و عدم امکان انباشت اطلاعات مفید در این خصوص و نیاز به وجود سیستم اتوماسیون تدارکاتی با توجه به اهمیت موضوع و استفاده از ابزارهای نوین فن آوری در جهت تسهیل و تسریع اجرای مراحل و جزئیات قانون، این شرکت را بر آن داشته تا به دنبال تهیه و استقرار نظام های جامع اطلاعاتی در سازمان ها ، اقدام به تهیه مجموعه نرم افزارهای مستندسازی معاملات ، قراردادها و بانک اطلاعات منابع شامل 10 زیر سیستم نماید .

بدیهی است نرم افزار پیمانه با توجه به گذشت یک دهه از عمر خود و به واسطه استقرار و بومی سازی در دهها سازمان دولتی بزرگ و انطباق با شرایط و روند برگزاری معاملات ، توانسته جامعیت منحصر به فردی بیابد تا ضمن پوشش کامل خواسته های مدیران و کاربران سازمان ، قابلیت هایی فراتر از انتظار آنان را نیز فراهم سازد .


سامانه برگزاری الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعات منابع :

با توجه به نیاز سازمان ها به تبادل اطلاعات گوناگون در فرآیند برگزاری معامله و قرارداد با معامله گران و شرکت های طرف قرارداد و همچنین حجم زیاد این ارتباطات در حوزه خرید و تدارکات همیشه یکی از دغدغه های مدیران و کارشناسان خرید مدیریت اطلاعات و ارتباطات با منابع تامین کالا و خدمات بوده است .

در راستای پاسخ به نیاز فوق الذکر و به منظور تسهیل و تسریع در جمع آوری ، بروز رسانی و مدیریت اطلاعات بانک منابع و ارائه سرویس های مورد انتظار در مدیریت منابع و برگزاری معاملات ، سامانه برگزاری الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعات منابع با هدف ارائه سرویس های فوق از راه دور و بر روی بستر اینترنت تهیه شده است .

از جمله امکانات آن می توان به موارد زیر اشاره نمود :

مدیریت فرآیند تحویل و دریافت اسناد معاملات مدیریت اطلاع رسانی و شرکت در معاملات
مدیریت اطلاعات جداول استعلام ارزیابی مدیریت اطلاعات منابع تامین کالا و خدمات
ثبت نام و تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی

1- سامانه برگزاری الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعات منابع شرکت نفت و گاز پارس :

2- سامانه برگزاری الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعات منابع شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی :

3- سامانه برگزاری الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعات منابع نیروگاه رامین :

4- سامانه برگزاری الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعات منابع شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان :

5- سامانه برگزاری الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعات منابع بانک مسکن :

6- سامانه برگزاری الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعات منابع شرکت ملی حفاری ایران :

7- سامانه برگزاری الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعات منابع شرکت سهامی آب منطقه ای یاسوج :