آزمایشگاه فنی مکانیک خاک و مقاومت مصالح ساختمانی

کانال تلگرامی نرم افزار آمال


با توجه به نياز اخير جامعه آزمايشگاه هاي دولتی و خصوصی کشور به مديريت و کنترل اطلاعات در فرآيند مکانيزه آزمونهاي فني ، دستورالعمل تهيه و استقرار ISO17025 (سيستم مديريت کيفيت آزمايشگاه) ، ارائه خدمات تخصصي در آزمايشگاه و مستند سازي مراحل آزمايش اين شرکت مجموعه نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک و مصالح ساختمانی (آمال) را منطبق بر قوانين و مقررات موجود در اين زمينه توليد نموده است که هم اکنون در چندين آزمايشگاه خصوصي و سازمانهاي دولتي درحال استفاده مي باشد و با توجه به شرايط هر سازمان ، سفارشي و بومي سازي شده است.

آمال

آزمون های آمال
زیرسیستم های آمال

آمال آمال


نرم افزار تحت وب آزمايشگاه فني به صورت كارتابلي و فرايند محور طراحي گرديده است به طوري كه هرشخصي پس از ورود به نرم افزار با توجه به سمت خود و سطح دسترسي ، يك كارتابل مشاهده مي نمايد كه ارتباط با كليه فرم هاي نرم افزار از طريق اين فرم برقرار ميگردد و كاربر تمامي كارهاي روزمره خود را از طريق آن پيگيري مي نمايد. نرم افزار قابليت مديريت زمان شيت هاي آزمون و هشدارهاي لازم و همچنين قابليت ثبت اطلاعات از چندين واحدهاي آزمايشگاهي با محل هاي متفاوت را داشته كه كليه اين اطلاعات روي Server ، در محل ستاد ثبت ميگردد و ضمنا نرم افزار امكان مديريت اطلاعات ، ارائه گزارشات و آمارهاي تجميعي از اطلاعات ثبت شده را دارا مي باشد و قابليت درج تصوير امضاء كارشناسان و مديران در هر مرحله پس از تاييد ، بر روي شيتهاي آزمون وجود دارد .

نرم افزار مکانیک خاک و مصالح ساختمانی، نرم افزار سازان

برخي از ويژگي هاي نرم فزار ...


عدم نياز به نصب نرم افزار بر روي سيستم هاي ‍كاربران

ارتباط با Server فقط با استفاده از يك مرورگر

اتصال از راه دور درخواست كنندگان / سرپرست آزمايشگاه / كارشناسان آزمايشگاه / ناظران/ مديران اجرا و نظارت

مديريت اطلاعات در هر زمان و مكان خاص با توجه به سطوح دسترسي

ايجاد گردش اطلاعات / درخواست هاي وارده به آزمايشگاه بين درخواست كنندگان /سرپرست آزمايشگاه/ ناظران/مديران اجرا و نظارت

ايجاد كارتابل سرپرست آزمايشگاه / كارشناسان آزمايشگاه / ناظران / مديران اجرا و نظارت

پيگيري و مديريت زمان با قابليت هشدارهاي لازم جهت (شيتهاي برگشت نشده ، نمونه هاي شکسته نشده بتن و ...)

ايجاد تصوير امضاء الكترونيك سرپرست آزمايشگاه / كارشناسان آزمايشگاه / ناظران/ مديران اجرا و نظارت براي نمايش در پايين گزارشات آزمايشگاه

امكان اتصال و ثبت اطلاعات چند واحد آزمايشگاهي با محل هاي متفاوت و امكان مديريت اطلاعات توسط سرپرست هاي آزمايشگاه و ناظرين و مديران اجرا و نظارت به صورت كاملا مجزا

امکان ارائه گزارشات و آمارهاي تجميعي از اطلاعات آزمايشگاه هاي متفاوت

آخرين تکنولوژي نرم افزار هاي تحت و ب (صفحات بدون Refresh)

امکان ارائه گزارشات بصورت فايل PDF - EXCEL

قابليت WebBase (تحت وب) بر روي بستر اينترنت و اينترانت

امکان کنترل سطوح دسترسي به اطلاعات توسط مدير سيستم

مستقل از سيستم عامل و نصب نرم افزار

پشتيباني سريع نرم افزار از طريق اينترنت

آمال