استقرار سیستم

مقدمه

تلاش این شرکت ، افزایش رضایت و بهره وری کارفرما از محصولات ارائه شده می باشد. ما این هدف را با جدیت و با ایجاد راهکارهای خاص مدیریدتی و تغییر نگرش سنتی به نگرش کلاسیک و علمی دنبال میکنیم. یکی از روش های افزایش بهره وری محصولات ما ، انتخاب روش مناسب استقرار محصول در سازمان کارفرما می باشد.

شرکت مهندسی نرم افزار سازان سپاهان با داشتن مسیر و روشی تجربه شده برای استقرار محصولات خود در سازمانها و کارخانجات مختلف ، تلاش می‌کند که اهداف مورد نظر شما را در بازه‌ی زمانی تعیین شده عملی نماید. ما به پشتوانه‌ی نیروی متخصص و تجربه‌ی چندین ساله خود در استقرار سیستمها‌‌ در سازمان‌ها و کارخانجات مختلف ، از بروز مشکلات احتمالی در این مسیر پیشگیری می‌کنیم و با کمترین هزینه ممکن سیستم جدید را در سازمان کارفرما پیاده سازی می نماییم.

تیم متخصص و آموزش‌دیده این شرکت ، با توجه به روشها و معیارهای موجود تعیین شده در متدولوژی استقرار، با بررسی شرایط و سیستم‌های اطلاعاتی موجود مشتری و ارائه‌ی آموزش‌های لازم در سطوح مختلف ، راهکار پیشنهادی مناسب را ارائه خواهند کرد.

استقرار سیستم در نرم افزار سازان سپاهان

ارزیابی اولیه

با ارزیابی اولیه و شناخت سازمان ، استقرار محصولات با کمترین هزینه و زمان اجرایی انجام خواهد شد بطوریکه در این مرحله مشاوران ما ضمن حضور در محل سازمان مشتری و بازدید از دفتر مرکزی، سایت و نقاط استراتژیک سازمان ، نحوه انجام فرایندها، زیرساخت‌ها، توان مدیریتی و منابع انسانی را ارزیابی نموده و اقدام به تهیه گزارش شناخت نقاط ضعف و قوت سازمان می‌نماید. در این مرحله شناسايی دقيق سازمان، ذينفعان شركت و حدود انتظارات کارفرما از اجرای این پروژه صورت خواهد گرفت.

خروجی‌های این بخش شامل اطلاعات ذیل خواهد بود:

ساختار سازمانی متناسب با اجرای فرايندها

فهرست اولیه فرایندها

فرایندهای اصلی و کلیدی

فرایندهای پشتیبانی مرتبط

نمودار کلی گردش فرایندهای اصلی

فهرست اولیه از مستندات مورد نیاز جهت تدوین در مرحله طراحی تفصیلی

انتخاب روش استقرار مناسب با شرایط سازمان

در این مرحله پس از شناخت شرایط سازمان ، کارشناسان از میان روشهای موجود استقرار ، بهترین روش که مطمئن ترین خروجی را برای سازمان به همراه خواهد داشت انتخاب و چگونگی روند اجرایی و زمان مورد نیاز آن را برآورد و برای اجرای نهایی و پیاده سازی آماده می کنند که می توان از روشهای زیر استفاده کرد:

الف) روش موازی یا همزمان

ب) روش تدریجی یا مرحله ای

ج) روش یکباره

د) روش آزمایشی

طراحی پروژه

در این مرحله تلاش می کنیم فعالیتهای اصلی برای هدایت پروژه در سازمان مشتری را تعیین کرده و از سوی دیگر ، لازم است روشهای حل مساله برای بررسی و حل مشكلات سازمان بررسی شده تا برای رفع آنها اقدامات لازم صورت گیرد.

خروجی‌های این بخش شامل اطلاعات ذیل خواهد بود:

بیانیه های خط مشی و اهداف اصلی اجرایی

شرح ماموریت‌ها، مسوولیت‌ها و اختیارات واحدهای سازمانی

طراحی تفصیلی فرایندهای اصلی

طراحی تفصیلی فرایندهای پشتیبانی

برنامه زمانبندی

در این مرحله ما با تکمیل نهایی اطلاعات و شناخت نیاز های سازمان ، روند اجرایی و استقرار محصول را مدون و با ایجاد یک برنامه ریزی هدفمند و تعیین بازه زمانی مورد نیاز برای استقرار سیستم، یک گام دیگر تا تکمیل نهایی استقرار نزدیک می شویم.

استقرار

در این بخش کلیه اطلاعات جمع آوری شده و تمامی عناصر استقرار با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا عملیات استقرار سیستم با موفقیت اجرا شود. در این مرحله کاربران نهایی سازمان شما نیز آموزش می‌بینند.آغاز کار کاربران اصلی شروع می شود و برای مدتی، کاربران شما وظایف خود را روی سیستم جدید با نظارت تیم استقرار ما انجام می‌دهند تا مطمئن شویم که نیازهای سازمان به بهترین شکل ممکن برآورده می‌شود.