پشتیبانی و نظارت

مقدمه

شرکت نرم افزار سازان سپاهان با داشتن تجربه قوي و چندين ساله خود در اجراي موفق سيستم هاي مختلف در سازمانهاي متنوع هم اکنون با توجه به نياز مشتريان خود پشتيباني گسترده اي را با داشتن تيم پشتيباني قوي و مجرب در دست اجرا دارد. گوناگوني دامنه فعاليت شرکت و اجراي سيستم هاي مختلف در سازمانهاي متنوع و با نياز هاي گوناگون باعث شده است تا هم اکنون آرشيو کامل و مبتني بر اصول علمي از فرايندها و تجربه‌هاي حرفه‌اي سازماني را در تخصص هاي مختلف در اختيار داشته باشيم.

پشتيباني و نظارت در نرم افزار سازان سپاهان

پشتيباني

همچنين در هر سازماني با گذشت زمان و استفاده از محصول ، انتظارات خاص و به تبع آن احساس نياز به ايجاد تغييرات و يا بروز رساني هاي مختلفي در سيستم احساس مي شود. تيم پشتيباني ما آماده است تا پاسخگوي اين انتظارات رشد يافته باشد و با مطالعه دقيق نياز هاي موجود سازمان ، اقدام به پاسخ گويي اين نياز ها مي نمايد .

پشتيباني لحظه اي و آنلاين مشتريان از اهداف اصلي اين شرکت مي باشد با اين باور كه درراستاي افزايش بهره وري و ارتقاء كيفيت، ارايه خدمات پشتيباني صحيح و لحظه اي به عنوان با ارزش ترين منبع و سرمايه اصلي شرکت مي باشد .

شرکت نرم افزار سازان سپاهان در جهت رسيدن به اين هدف ، پرتال ارائه خدمات پشتيباني به مشتريان را راه اندازي کرده است که از طريق آن ارتباط لحظه اي با مشتري برقرار نموده و در کوتاهترين زمان ممکن ، پاسخگوي خواسته هاي آنها مي باشد.